türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu indir 10

sanal kumar, bahis, şans, talih oyunları ceza davaları – (1) Hâkimin reddi, mensup olduğu mahkemeye verilecek dilekçeyle veyabu hususta zabıt kâtibine bir tutanak düzenlenmesi için başvurulması suretiyle  yapılır. MADDE 18.- (1) Sanık, yetkisizlik...

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi doğrulama 9

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu TCK’da düzenlenen suçun oluşabilmesi için bir kimseye ısrarla, gece gündüz demeden telefon edilmesi veya ona karşı ısrarla gürültü yapılması gerekir. Örneğin oturulan apartmanın alt veya üst katında sürekli...